Wina Riva Regulamin

Strona główna/Regulamin

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez RIVA Spółka Cywilna, reprezentowaną przez Jerzego Jurkiewicza, Annę Jurkiewicz z siedzibą w Prochowicach przy ul. Pocztowej 2, 59-230 Prochowice, numer NIP: 6912339547 REGON 020293682.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.wina-riva.pl
 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a RIVA Spółka Cywilna, zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.wina-riva.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.
 4. Kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej (rivawina@gmail.com) ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 22:00

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych.
 3. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto.
 4. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.
 6. Sprzedając zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w wypadku, gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
 7. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 do 5 dni roboczych.
 9. Płatności dokonać można w terminie 3 dni od złożenia zamówienia poprzez:
 • Przelew bankowy lub pocztowy na konto sklepu: 88 2490 0005 0000 4530 6656 1935
 • Za pomocą płatności elektronicznych: PayU.
 • Osobiście przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
 1. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Gwarancje, reklamacje i zwroty należy zgłaszać telefonicznie (+48 513 048 870) lub pocztą elektroniczną na adres: rivawina@gmail.com
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.
 3. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Kupujący w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).
 6. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.
 7. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).
 8. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Szczegółowy opis procedur reklamacji i zwrotów towarów znajdziesz tutaj.

Polityka ochrony prywatności

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim.

Postanowienia końcowe

 1. RIVA Spółka Cywilna zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów i roczników win znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.
 3. Sprzedawane towary mogą się różnić od towarów przedstawianych na zdjęciach. Poprzez częstą zmianę wyglądu etykiet lub butelek podczas produkcji, zdjęcia mogą być nieaktualne.
 4. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.
 5. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.
 7. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 18.09.2017 i obowiązują do odwołania.

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres rivawina@gmail.com, lub na adres naszej firmy.

COOKIES - na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie służące do przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu, spersonalizowania wyświetlanych reklam oraz treści. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy Cię o pozwolenie na korzystanie z powyższych technologii. W każdej chwili możesz dobrowolnie wycofać swoją zgodę wchodząc w ustawienia przeglądarki lub opuszczając stronę.

Rozumiem